Tổng Hợp Danh Sách Những Di Tích Lịch Sử Tại Tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời luôn là mảnh đất quan trọng, thiêng liêng của lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây từ xưa đã gắn liền với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Quảng Bình tự hào mang trong mình nhiều giá trị lịch sử vẻ vang, cũng là mảnh đất sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước. Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là nơi giao thoa giữa nhiều nên văn hóa. Bên cạnh đó còn được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới được du khách đánh giá rất cao. Nhân dân và chính quyền Quảng Bình luôn gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa để mang đến cho du khách du lịch Quảng Bình những ấn tượng tốt đẹp nhất.

Di Tích Lịch Sử Tại Tỉnh Quảng Bình
Di Tích Lịch Sử Tại Tỉnh Quảng Bình – Tượng Đài Mẹ Suốt

Quảng Bình có 1 thành phố Đồng Hới 1 thị xã Ba Đồn và 6 huyện: Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh. HIện tại có rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa được công nhận trên địa bàn tỉnh: 51 di tích cấp quốc gia và 52 di tích cấp tỉnh.

Mỗi di tích lịch sử là một câu chuyện của lịch sử mang ý nghĩa to lớn đối với người dân Quảng Bình nói riêng và dân tộc ta nói chung. Qua đây chúng tôi xin tổng hợp danh sách các di tích lịch sử tại tỉnh Quảng Bình đến các bạn. Từ đó hãy trân trọng và phát huy những giá trị mà cha ông đã để lại cho chúng ta.

STT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM LOẠI HÌNH
1. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận
1. Quảng Bình Quan Phường Đồng Hải Di tích lịch sử
2. Thành Đồng Hới Phường Đồng Hải Lịch sử và kiến trúc
3. Cửa Nhật Lệ Phường Đồng Hải và xã Bảo Ninh Di tích – Danh thắng
4. Bến đò và tượng đài Mẹ Suốt Xã Bảo Ninh và phường Đồng Hải Di tích lịch sử
5. Khảo cổ Bàu Tró Phường Hải Thành Di tích khảo cổ
6. Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm Quảng Bình (6 -1957) Thành phố Đồng Hới Di tích khảo cổ
7. Trận địa pháo lão dân quân Đức Ninh Xã Đức Ninh Di tích lịch sử
8. Khu Giao tế Quảng Bình Xã Đức Ninh Di tích lịch sử
9. Luỹ Đào Duy Từ Thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh Di tích lịch sử
Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng
1. Tháp chuông nhà thờ Tam Toà,Tháp nước, cây đa Chùa Ông Phường Đồng Hải Chứng tích tội ác chiến tranh
2. Sở chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình Bắc Nghĩa Di tích lịch sử
3. Nhà lao Đồng Hới Phường Đồng Hải Di tích lịch sử
4. Trận địa pháo binh Quang Phú Xã Quang Phú Di tích lịch sử
5. Chiến khu Thuận Đức Xã Thuận Đức Di tích lịch sử
6. Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (thời kỳ 1965 – 1973) Phường Đồng Sơn Di tích lịch sử
7. Trận đánh biệt kích đêm 30/6/1964 ở Đồng Thành Phường Hải Thành Di tích lịch sử
8. Trận công đồn Bình Phúc Phường Đức Ninh Đông Di tích lịch sử
2. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN
Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận
1. Đình Hoà Ninh Xã Quảng Hoà Di tích lịch sử
2. Đình Phù Trịch Xã Quảng Lộc Di tích lịch sử
3. Đình Lũ Phong Phường Quảng Phong Di tích lịch sử
4. Đình Minh Lệ Xã Quảng Minh Di tích lịch sử
5. Điện Thành Hoàng Vĩnh Lộc Xã Quảng Lộc Di tích lịch sử
6. Di tích Mai Lượng Xã Quảng Sơn Di tích lịch sử
7. Bến phà Gianh Phường Quảng Thuận và phường Quảng Phúc Di tích lịch sử
8. Đình Tượng Sơn Phường Quảng Long Di tích lịch sử
Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng
1. Đình làng La Hà Xã Quảng Văn Di tích Lịch sử – Văn hoá
2. Đình Thuận Bài Phường Quảng Thuận Di tích lịch sử
3. Truy Viễn Đường Xã Quảng Lộc Di tích lịch sử
4. Di tích lịch sử cách mạng Trung Thôn Xã Quảng Trung Di tích lịch sử
5. Vụ thảm sát B52 Xã Quảng Sơn Di tích lịch sử
6. Đình làng Thọ Linh Xã Quảng Sơn Di tích lịch sử
7. Trận chiến thắng Phù Trịch – La Hà Xã Quảng Lộc Di tích lịch sử
3. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH
Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận
1. Lăng mộ Hồ Hồng (Hồ Cưỡng) Xã Nhân Trạch Di tích lịch sử
2. Làng chiến đấu Cự Nẫm Xã Cự Nẫm Di tích lịch sử
3. Khu danh thắng Lý Hoà Xã Hải Trạch và xã Thanh Trạch Di tích – Danh thắng
4. Đình Lý Hoà Xã Hải Trạch Di tích Kiến trúc
5. Bến phà Gianh Xã Hạ Trạch và Thanh Trạch Di tích lịch sử
6. Ga Kẻ Rấy Thị trấn Hoàn Lão Di tích lịch sử
7. Các trọng điểm trên đường 20 Quyết Thắng: – Km 10.5 – Km 14 trọng điểm Trà Ang – Km 16.5 hang 8 TNXP Xã Tân Trạch Di tích lịch sử
8. Khu vực: – Bến phà Xuân Sơn – Động Phong Nha Xã Sơn Trạch Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)
9. Hang Tám Cô Xã Tân Trạch Di tích lịch sử
Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng
1. Chùa Quan Âm Tự Xã Đức Trạch Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật – Tôn giáo
2. Lăng mộ danh tướng Cần Vương Lê Mô Khải Xã Hạ Trạch Di tích Lịch sử – Văn hoá
3. Thành Lồi Cao Lao Hạ Xã Hạ Trạch Di tích Lịch sử
4. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH
Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận
1. Làng chiến đấu Cảnh Dương Xã Cảnh Dương Di tích lịch sử
2. Đình Đông Dương Xã Quảng Phương Di tích lịch sử
3. Chiến khu Trung Thuần Xã Quảng Lưu và xã Quảng Thạch Di tích lịch sử
Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng
1. Đền Liễu Hạnh Công chúa Xã Quảng Đông Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật – Tôn giáo
2. Hoành Sơn Quan Xã Quảng Đông Di tích lịch sử
3. Đình làng Lộc Điền Xã Quảng Thanh Di tích Lịch sử – Văn hoá
4. Lăng mộ Danh nhân văn hoá – Nhà thơ Nguyễn Hàm Ninh Xã Quảng Lưu Di tích Lịch sử – Văn hoá
5. Chùa Ngọa Cương Xã Cảnh Hóa Di tích lịch sử
6. Miếu Nam Lãnh Xã Quảng Phú Di tích lịch sử
7. Chùa Phật Bà, Miếu Thành Hoàng Làng và Miếu Cao Các Mạc Sơn Xã Quảng Tùng Di tích lịch sử
8. Đình Vịnh Sơn Xã Quảng Đông Di tích kiến trúc nghệ thuật
5. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA
Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận
1. Mộ và nhà thờ Đề đốc Lê Trực Xã Tiến Hoá Di tích lịch sử
2 Hang Lèn Hà Xã Thanh Hóa Di tích lịch sử
Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng
1. Di tích Bãi Đức Xã Hương Hoá Di tích lịch sử
2. Hang lèn Đại Hoà Xã Đồng Hoá Di tích lịch sử
3. Nhà cụ Lê An và hang Cây Lội Xã Tiến Hoá Di tích Lịch sử – Văn hoá
4. Hang Minh Cầm Xã Phong Hoá
5. Chùa Lèn Bụt Xã Cao Quảng Di tích lịch sử
6. Xưởng chế tạo vũ khí Trần Táo Xã Đồng Hóa Di tích lịch sử
6. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA
Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận
1. Hang động: – Xã Hoá Thanh (hang Thanh Lạng tổng kho X47) – Xã Hoá Tiến (hang Xăng dầu, hang Chỉ huy, hang Hậu cần của Bộ chỉ huy 559) Xã Hoá Thanh + Hoá Tiến Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)
2. Các trọng điểm trên đường 12A: – Bãi Dinh – Đồi 37,Cha Lo, Cổng Trời… -La Trọng – Ngầm Khe Ve – Ngầm Rinh Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)
Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng
1. Đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt Xã Minh Hoá Di tích lịch sử
2. Đồi Cha Quang Xã Dân Hoá Di tích lịch sử
7. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH
Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận
1. Nhà nhóm thôn Trung Xã Võ Ninh Di tích lịch sử
2. Luỹ Đào Duy Từ (Luỹ Đầu Mâu) Xã Vĩnh Ninh Di tích lịch sử
3. Bến phà Long Đại Xã Xuân Ninh + Hiền Ninh Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)
4. Bến phà Quán Hàu Xã Võ Ninh + Thị trấn Quán Hàu Di tích lịch sử
5. Lăng mộ Hữu Quân Đô thống Chưởng phủ sự Lê Sỹ Xã Võ Ninh Di tích lịch sử
6. Khu vực Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh 559: – Hội trường Bộ Tư lệnh – Nhà thờ họ Nguyễn – Nhà thờ họ Trương – Phòng khách Bộ Tư lệnh 559 Xã Hiền Ninh Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)
Di tích được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng
1. Núi Thần Đinh Xã Trường Xuân Di tích lịch sử
2. Làng chiến đấu Hiển Lộc Xã Duy Ninh Di tích lịch sử
3. Tiếng bom cây đa Lộc Long Xã Xuân Ninh Di tích lịch sử
4. Nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh Xã Vạn Ninh Di tích Lịch sử – Văn hoá
5. Địa đạo Văn La Xã Lương Ninh Di tích lịch sử
6. Làng chiến đấu Quảng Xá Xã Tân Ninh Di tích lịch sử
7. Vụ thảm sát chợ Gộ Xã Vĩnh Ninh Di tích lịch sử
8. DI TÍCH, DANH THẮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY
Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận
1. Chùa An Xá Xã Lộc Thuỷ Di tích lịch sử
2. Chiến thắng Xuân Bồ Xã Xuân Thuỷ Di tích lịch sử
3. Miếu Thành Hoàng Mỹ Thổ – Trung Lực Xã Tân Thuỷ Di tích lịch sử
4. Lăng Mộ Nguyễn Hữu Cảnh Xã Trường Thuỷ Di tích lịch sử
5. Lăng mộ và miếu thờ Hoàng Hối Khanh Xã Trường Thuỷ + Phong Thủy Di tích lịch sử
6. Vụ thảm sát Mỹ Trạch Xã Mỹ Thuỷ Chứng tích tội ác chiến tranh
7. Trạm thông tin A72 Xã Ngân Thuỷ Di tích lịch sử đường Trường Sơn (đường HCM)
8. Trận địa Đại đội nữ Pháo binh Ngư Thủy Xã Ngư Thuỷ Trung
Di tích được UBND tỉnh ra quyết định công nhận
1. Xã Chiến đấu Hưng Đạo Xã Sen Thuỷ Di tích lịch sử
2. Lăng mộ TBĐCĐHS Võ Xuân Cẩn Huyện Lệ Thuỷ Di tích lịch sử
3. Nơi thành lập LLVT tỉnh Quảng Bình Xã Văn Thuỷ Di tích lịch sử
4. Đền thờ Dương Văn An Xã Lộc Thuỷ Di tích lịch sử
5. Lăng mộ Trung binh hầu Trần Bình Ngũ Xã Trường Thủy Di tích lịch sử
6. Trận tập kích chợ Chè Xã Hồng Thủy Di tích lịch sử
Nguồn: dukhach.quangbinh.gov.vn

 

Bình luận

bình luận

Liên Hệ Liên hệ